امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری استراتژیک دسته: مدیریت
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 93 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

مفهوم استراتژی از سال 1960 در مطالعه‎های کسب و کار به کار برده شده و با وجود پذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهش گر به پژوهش گر دیگر متفاوت است

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری استراتژیک

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 16

 کوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی است که ماهیت فعالیت یک سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سازمان‎ها در چارچوب قانون نشان می‎دهد و آن عبارتست از مجموعه تصمیمات و فعالیت‎هایی است که از تنظیم و اجرای استراتژی‎های طراحی شده برای کسب اهداف یک سازمان ناشی شده باشد. اگربخواهیم در محیطی پویا، پیچیده و متحول برنامه ریزی نمائیم، صرفاً نمی توان به قلمرومدیریت دردرون سازمان تکیه کردوتحولات بیرونی وتاثیرگذاربرسازمان و ماموریت های آن ویادستیابی به چشم اندازرانادیده انگاشت، بنابراین می توان برنامه ریزی استراتزیک را برنامه ریزی درمحیط های پویا قلمدادنمود که ازطریق مدیران ارشداجرایی وتیم های برنامه ریزی بصورت گروهی تهیه می گردد. برنامه ریزی استراتژیک ازیک سوتوجه خودرابه ماموریت های سازمانی و ارزش‎های بنیادی ومدیران ارشداجرایی وذینفعان استراتژیک معطوف نموده وازسویی دیگر، آن بایدبه تحولات محیطی ونقاط کلیدی وبحرانی محیط درونی وبیرونی وتجزیه وتحلیل وارزیابی آن بپردازد. بنابرایناگربرنامه ریزی استراتژیک رابه عنوان یک سیستم تلقی نمائیم اگرچه خودیک زیرسیستم ازمدیریت استراتژیک می باشد، آنگاه اجزای این سیستم شامل:

ورودی های فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:

الف-ماموریت هاوفلسفه ایجادسازمان

ب-ارزشهای بنیادی سازمان ومدیران ارشداجرایی

ج-شناخت و تعیین حوزه تاثیرات محیط درونی وبیرونی سازمان وجمع آوری داده های موردنیاز

د-اهداف والگوهای رفتاری ذینفعان سازمان

فرایندتغییرشکل دربرنامه ریزی استراتژیک

الف-تعیین رویکردها، پارادایم ها ومکاتب

ب-بکارگیری چرخه تحلیل محیط شامل

ب-1-ریزبینی یاریزنگری

ب-2-ردیابی

ب-3-پیش بینی

ب-4-آینده نگری

ب-5-ارزیابی

ج-تعیین جهت گیری های استراتژیک

د-تعیین حوزه های استراتژیک

ه-تعیین چالش های استراتژیک

و-تعیین اولویت های استراتژیک

ز-تعیین نقاط کلیدی موفقیت

ح-تعیین نقاط بحرانی موفقیت

ط-تعیین پارادایم های جدید

ی-شناسایی عوامل استراتژیک مجیط داخلی وخارجی

خروجی های برنامه ریزی استراتزیک عبارتنداز:

الف-تعیین ماموریت های جدید سازمان

ب-تعیین بیانیه ارزش های سازمان

ج-تعیین بیانیه چشم انداز

د-تعیین اهداف کیفی کلان

ه-تعیین استراتژی های اصلی(دهکردی وهمکاران، 1385)

فهرست مطالب

جهت گیری استراتژیک

 تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک

استراتژی

 برنامه‎ریزی استراتژیک.

 تفکر استراتژیک.

 مدیریت استراتژیک.

 جهت گیری استراتژیک

 پیشینه تحقیقات انجام شده

 نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران

 نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها

منابع

قیمت فایل فقط 27,500 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری استراتژیک , مبانی نظری و پیشینه تحقیق , جهت گیری استراتژیک , مبانی نظری , پیشینه تحقیق جهت گیری استراتژیک

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر